Jacek Marszałek

Moje kompetencje zawodowe potwierdzają:

Certyfikat analityka jungowskiego - Intertnational Association for Analytical Psychology (IAAP)
Certyfikat psychoterapeuty Gestalt – European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Certyfikat trenera grupowego – Instytut Terapii Gestalt (ITG)
Certyfikat terapeuty Sandplay – International Society for Sandplay Therapy (ISST)


Oprócz wyżej wymienionych organizacji zawodowych, jestem członkiem:

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)

Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ)

Stowarzyszenia Analityków Jungowskich (SAJ)


Praktykę psychologiczną prowadzę od 1995 roku. Do 2005, oprócz psychoterapii indywidualnej, prowadziłem grupowe treningi terapeutyczne i interpersonalne oraz treningi umiejętności społecznych i pedagogicznych. Prowadziłem również dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczne. Obecnie skupiam się na psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Z psychologią analityczną integruję podejścia humanistyczne, egzystencjalne, psychodynamiczne i systemowe.